Popis filtračního systému AQUAVIVA

fotka
 Filtrační zónaKoupací zónaSkimmerČerpadlo 
 • Voda z jezírka je odsávána pomoci hladinového skimmeru ve kterém je umístěn košík na hrubé nečistoty (listí a pod.)
 • Čerpadlo umístěné v čerpadlové šachtě zajišťuje oběh vody ze skimmeru do filtrační zóny a prameniště.
 • Filtrační zóna je sestavena:
  • filtračních rozvodných kruhů, které zajišťují rovnoměrné proudění vody po celé ploše filtrační zóny
  • z filtračních vrstev (prané říční štěrky, filtrační granuláty AQUAVIVA), kde se tvoří bakterie, které odebírají rozpuštěné živiny z vody
  • z vodních rostlin, které svým kořenovým systémem zásobují bakterie kyslíkem
 • Prameniště, které zajišťuje okysličování vody a proudění vody v jezírku. Prameništěm může být např. provrtaný kámen, potůček, kaskáda a pod.

Plošné uspořádání jezírka

fotka Skimmer Čerpadlo Koupací zóna Prameniště Břehová zóna
Sací a výtlačné potrubí
Směr proudění vody v jezírku
Filtrační
zóna
 • Koupací zóna - tvoří cca 50 - 80 % z celkové plochy jezírka, doporučená hloubka je min. 140 cm.
 • Filtrační zóna - tvoří cca 10 - 20 % z celkové plochy jezírka, hloubka vody je cca 20 cm.
 • Břehová zóna - tvoří cca 0 - 30 % z celkové plochy jezírka